אז איך פותרים משוואה ריבועית?

אחת מהשאלות שהביאה נפשות תועות לבלוג הייתה "איך פותרים משוואה ריבועית". תכננתי לענות עליה במסגרת מדור "שאלות ותשובות", תשובה שהייתה בערך זו: "הפתרון של המשוואה $latex ax^2+bx+c=0$ הוא $latex x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$", אבל אז הבנתי שזו אולי תשובה נכונה ומדוייקת, אבל התחמקות גמורה מהשאלה. אנסה להסביר מדוע. לא מזמן ראיתי הרצאה של מתמטיקאי שעסקה בשאלת המבחנים האמריקאיים …

הונאה מעבר לגבול

בפוסט הקודם דיברתי על החשיבות הרבה של הגבול הבא: $latex \lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1$. בקצרה – ממנו נובע כל החשבון האינפיניטסימלי של פונקציות טריגונומטריות. כזכור, היה עוד גבול מעצבן שהייתי צריך להתמודד איתו – $latex \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x}$, אך בעזרת הגבול הקודם ושימוש ברציפות של הפונקציות הטריגונומטריות (דבר שבפני עצמו צריך להוכיח אך אינו קשה עד כדי כך) …

כמה מעלות טובות לרדיאן עלינו (דבר הסנגוריה: סינוסים וקוסינוסים)

בפוסט הקודם הצגתי את יחידת המידה ה"טבעית" לזווית – הרדיאן. היחידה הוגדרה כך: קחו קטע כלשהו, סובבו אותו על ציר שנמצא על אחד מקצותיו בזווית כלשהי. חלקו את אורך הקשת שהקצה השני שלו עבר באורכו – זה גודל הזווית, ברדיאנים. אבחנה טריויאלית אחת מכך היא שאם יש לנו את מעגל היחידה (המעגל שאורך רדיוסו 1), …

כמה מעלות טובות לרדיאן עלינו

אחד מהחיפושים שהוביל נפש תועה לשווא אל הבלוג הזה היה "כמה מעלות אלגברה פאי". הניחוש שלי הוא שפשר השאלה הוא איך פאי, ברדיאנים, מתרגם למעלות. זה תירוץ מצויין לדבר קצת על מהם רדיאנים ולמה פתאום, באמצע הלימודים הבית ספריים, מפסיקים להשתמש במעלות ועוברים לדבר עליהם. לשם כך קודם כל צריך לדבר על מה שבכלל מודדות …

על בעיות שהן בכלל תסבוכת שלמה

פעם, לפני שנים רבות (שבועיים?), דיברתי על מחלקת הבעיות NP. כזכור, היא כללה את כל בעיות ההכרעה (שאלות "כן/לא") שעבורן ניתן לבדוק ב"בקלות" הוכחה לכך שהתשובה חיובית אם היא חיובית. המחלקה הזו כוללת בעיות מעניינות ומעשיות רבות – למשל, האם מספר הוא ראשוני או פריק, האם מערכת משוואות לינאריות היא בעלת פתרון במספרים שלמים בלבד …