למה RSA טרם נפרץ? (בגלל החשיבה המתמטית הלא פרקטית)

הצגתי כאן בעבר את שיטת ההצפנה RSA, שהיא ללא ספק אחת משיטות ההצפנה החשובות ביותר בעולם כיום, וגם אתם משתמשים בה ככל הנראה, לכל הפחות בצורה לא מודעת. הכוח של RSA נסמך על בעיה בסיסית בתורת המספרים שטרם נמצא לה פתרון יעיל – פירוק של מספר לגורמים. בהינתן מספר ששווה למכפלת שני מספרים ראשוניים (מספרים …

האם המצאנו או גילינו את המפלצת המתמטית שמתחת למיטה?

ישנם שני דיונים פילוסופיים מרכזיים וקשורים זה לזה הנוגעים למתמטיקה. הראשון עוסק בשאלה האם האובייקטים המתמטיים "קיימים" בצורה כלשהי במנותק מבני האדם, או שהם חבים את כל קיומם להגדרות של בני האדם, ובלעדי בני האדם לא היו קיימים כלל. השני עוסק בשאלה האם המתמטיקה היא תגלית או המצאה. דעתי בנושא היא פשוטה – אין לי …

איך מוצאים את נוסחת פיבונאצ'י?

בדומה לפוסטים אחרים, גם המוטיבציה לפוסט הזה היא שאילתת חיפוש שראויה לתשובה רצינית ולא בת שתי שורות – במקרה הזה, "איך מוכיחים נוסחת פיבונאצ'י". איני בטוח אם הכוונה היא רק להוכחה שהנוסחה נכונה, או גם למציאת הנוסחה; לדעתי מציאת הנוסחה היא העיקר ואז ההוכחה (באינדוקציה, או באמצעות כלים כבדים מאלגברה לינארית שמטפלים במקרה כללי בהרבה) …