מספרים מושלמים וראשוניי מרסן

לפני זמן מה פנה אלי מישהו בשאלה – הוא הסתכל על רשימת המספרים המושלמים (מה זה מספר מושלם? תכף נגיע לזה), שם לב לכך שכל המספרים בה מסתיימים ב-6 או ב-28 ורצה לדעת אם זה מקרי או לא. או אחת מהדרכים הנחמדות ביותר להציג נושא מתמטי – לשים לב לאיזו שהיא תופעה "אמפירית" ואז להתחיל …