קטגוריה: מספרים

כאן נדבר על 17 ועל 53 אבל לא נזכיר את 42 כי זה המוני

פוסטים: