קטגוריה: תכנות

puts posts.find{|p| funny? p.tagline}

פוסטים: