סיכומי הרצאות

כאן אני מרכז סיכומי הרצאות שהכנתי לקורסים אותם העברתי בעבר. מטבע הדברים קרוב לודאי שהן מכילות כמות לא בת מניה של טעויות; אשמח לקבל תיקונים. בנוסף, ההרצאות יועדו להתאים לקורסים ספציפיים, מה שבמקרים רבים בא על חשבון חלק מחומר הלימוד האפשרי, הצגה מאוד מסוימת של דברים, השמטות מאוד ספציפיות וכדומה. על זה אין טעם לשלוח תיקונים.