קטגוריה: אלגברה לינארית

אם תוכלו ללמוד רק דבר אחד במתמטיקה ותרצו את הדבר השימושי ביותר - בקשו לדעת כיצד להפוך מטריצה

פוסטים: