קטגוריה: תורת המספרים

וירא 42 כי טוב, ויעש את 8 ואת 3 וישרצו ויתרבו

פוסטים: